Fotostrada.pl
Zwroty i reklamacje

Poniżej znajdziesz wszystkie ważne informacje odnośnie zwrotów i reklamacji.

Odstąpienie od umowy:

  • Jeśli jesteś konsumentem *- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
  • Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wypełnienie formularza (link znajduje się także poniżej) i wysłanie go na adres e-mail: fotostrada@fotostrada.pl
  • Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

 

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Aster, Osowska 45 lok 1-3, 04-325 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

 

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

*** FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY [LINK] ***

Reklamacje:

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy lub niezgodny z umową (dotyczy Konsumentów), masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię lub brak zgodności towaru z umową. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: fotostrada@fotostrada.pl lub drogą pocztową na adres: Aster, ul. Osowska 45 lok. 1-3, 04-325 Warszawa.


W związku z wadą / brakiem zgodności towaru z umową możesz żądać:

•    wymiany rzeczy / towaru,
•    naprawy,

lub złożyć oświadczenie o:

•    obniżeniu ceny,
•    odstąpieniu od umowy.


Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.* Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium