Fotostrada.pl
Reklamacje i zwroty - stare przed RODO

Reklamacja i zwrot towaru

 • W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i nie przyjmować towaru.
 • W przypadku towarów wadliwych, bądź uszkodzonych fabrycznie, gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku Klient nie ponosi kosztów ponownej dostawy towaru wolnego od wad.
 • W przypadku stwierdzenia niezasadności reklamacji towaru lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty związane z obsługą reklamacji pokrywa klient.
 • Mając na uwadze art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać stąd.
 • Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie  z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie sklepu. Towar należy zwracać w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu.
 • Zwracany towar powinien być dostarczony do Sprzedawcy osobiście do siedziby sklepu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • W przypadku zwrotu za pośrednictwem operatora pocztowego towar należy dokładnie zabezpieczyć, dołączyć do przesyłki wypełniony formularz odstąpienia od umowy  sprzedaży oraz skontaktować się telefonicznie ze sklepem
 • Cena Towaru, Koszt dostawy zostaną zwrócone Klientowi w formie przez niego wskazanej niezwłocznie, nie później niż 14 dni po odstąpieniu przez Klienta od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 • W przypadku zwrotu towaru niewynikającego z  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) koszt dostarczenia towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 • O przewidywanym czasie realizacji dostawy Zamówień Klient zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym realizację Zamówienia
 • W przypadku braku dostawy w terminie podanym w potwierdzeniu realizacji zamówienia konieczny jest telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą.

Zwrot należności za towar

 1. Należność za zwracany towar dokonywana jest przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru.
 2. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego towaru do siedziby sklepu, zwrot należności dokonywany jest w formie gotówki lub w formie przelewu na wskazane przez klienta konto bankowe.
 3. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 4. Z uwagi na przepisy podatkowe, zwrot należności za zakupiony towar w sytuacji, gdy dowodem zakupu była Faktura Vat , następuje w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Klienta podpisanej Faktury Korygującej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium