CASHBACK SONY 1.06 - 3.08 2020

 

E 10-18mm F4 OSS

E 18-200mm F3,5-6,3 OSS LE

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

FE 85mm F1,8

FE 35mm F1,8

 

 

 

E 16-55mm F2,8 G OSS

Vario-Tessat T E 16-70mm F4 ZA OSS

FE 12-24mm F4 G

FE 135mm F1,8 GM

FE 16-35 F2,8 GM

Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS

FE 24-105mm F4 G OSS

FE 24-240mm F3,5-6,3 OSS

FE 24-70mm F2,8 GM

Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS

FE 24mm F1,4 GM

Distagon T FE 35mm F1.4 ZA

Sonnar T FE 35mm F2,8 ZA

Planar T FE 50mm F 1.4 ZA

Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA

FE 70-200mm F4 G OSS

FE 70-200mm F2.8 GM OSS

FE 70-300 F4,5-5,6 G OSS

FE 85mm F1,4 GM

FE 90mm F2,8 Macro G OSS

FE PZ 28-135mm F4 G OSS

FE 100-400mm F4,5-5,6 GM OSS

FE 100mm F2,8 STF GM OSS

 

 

 

 

Alpha 6600

 

 

 

Alpha 6600 + E 18-135mm F3,5-5,6 OSS 

 

 

 

Alpha 7S II

 

 

 

Alpha 7 III

 

 

 

Alpha 7 III + FE 28-70mm F3,5-5,6 OSS

 

 

 

Alpha 7 III + FE 24-105mm F4 G OSS

 

 

 

 

Alpha 9 II

Alpha 9

Alpha R IV

 

 

 

E PZ 18-110mm F4 G OSS

 

 

 

 

Regulamin

 

1. Organizatorem promocji „Rabat promocyjny cashback od Sony” („Promocja”) jest firma Sony Europe B.V. z siedzibą w The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie formularzy zgłoszeń na powyższy adres, ponieważ nie zostaną one rozpatrzone. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na stronach internetowych wskazanych w punkcie 6.

 

2. Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu, w tym zawodowy fotograf. Z oferty tej nie mogą skorzystać osoby prawne, organizacje i instytucje, jak również odsprzedawcy. Aby dokonać zgłoszenia w ramach Promocji, trzeba mieć ukończone 18 lat.

 

3. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu nowych produktów (a więc nie produktów używanych, zwróconych lub odnowionych), które zostały dostarczone i były dystrybuowane przez Sony na terytorium Polski.

 

4. Aby uniknąć rozczarowania, należy starannie zapoznać się z niniejszym regulaminem i zweryfikować, że spełnione są wszystkie zawarte w nim wymogi.

 

Zakres

5. Osoby, które w okresie od 1 czerwca do 3 sierpnia 2020 r. (włącznie) dokonają zakupu jednego z wymienionych poniżej produktów („Produkty”) od autoryzowanego dealera Sony mającego siedzibę w Polsce, mogą ubiegać się o wymienione poniżej kwoty Rabatu promocyjnego cashback, z zastrzeżeniem obowiązywania pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Dokonywanie zgłoszeń

6. Niezależnie od rodzaju produktu, którego dotyczy zgłoszenie, wymagane jest wypełnienie formularza on-line znajdującego się pod podanym poniżej adresem www.sony.pl/cashack. Do dokonania zgłoszenia niezbędne jest konto MySony. Osoby, które nie mają konta MySony, będą musiały je utworzyć.

 

7. Podczas dokonywania zgłoszenia wymagane będzie przesłanie drogą elektroniczną numeru seryjnego produktu, zdjęcia numeru seryjnego wyciętego z opakowania oraz kopii wydruku dowodu zakupu / faktury z wyraźnym określeniem nazwy sprzedawcy, nazwy produktu oraz daty zakupu. Nie będą przyjmowane potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane odręcznie. Jeśli dokument zakupu będzie fałszywy, przerobiony lub spreparowany, zostanie odrzucony, a zgłoszenie zostanie uznane za fałszywe. Sony zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i/lub dokumentów potwierdzających w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszeń.

 

8. Przyjmowanie formularzy zgłoszeń dotyczących niniejszej Promocji trwa do północy (czasu środkowoeuropejskiego) 3 września 2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte. Postanowienia ogólne odnoszące się do wszystkich wniosków o Rabat promocyjny cashback

 

9. Rabat promocyjny cashback przysługuje wyłącznie na objęte promocją produkty Sony, które były dostarczane i dystrybuowane przez firmę Sony za pośrednictwem autoryzowanych dealerów na terytorium Polski. Przed dokonaniem zakupu zalecane jest zweryfikowanie ze sprzedawcą, że zakup będzie spełniał wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe informacje o autoryzowanych dealerach Sony można także znaleźć na stronie internetowej Promocji cashback firmy Sony wskazanej w punkcie 6. Sony nie ponosi odpowiedzialności za mylące deklaracje sprzedawcy w tej sprawie; ostateczna decyzja, czy sprzedawca jest autoryzowanym dealerem, należy do Sony. Lista autoryzowanych dealerów dostępna tutaj:
https://campaign.odw.sony-europe.com/redemption/dealers/PL_DI_dealers.pdf.  

Dla uniknięcia wątpliwości: Sony nie będzie akceptować zgłoszeń dotyczących produktów zakupionych przez serwis eBay lub od innych zewnętrznych odsprzedawców działających na platformie Amazon Marketplace (bez względu na to, czy chodzi o produkty nowe, czy używane).

 

10. Rabat promocyjny cashback nie przysługuje w odniesieniu do produktu, który nabywca zwrócił sprzedawcy, otrzymując zwrot zapłaconej kwoty. Aby monitorować zwroty produktów, firma Sony może weryfikować numery seryjne u sprzedawców. W przypadku wypłaty rabatu promocyjnego cashback za produkt, który został następnie zwrócony, firma Sony będzie uprawniona do odzyskania stosownej kwoty.

 

11. Klient może dokonać tylko jednego zgłoszenia dotyczącego danego modelu, a ogółem maksymalnie 5 zgłoszeń dotyczących produktów (przykład: klient, który zakupi aparat objęty promocją oraz zestaw zawierający ten sam model aparatu, będzie mógł dokonać zgłoszenia w sprawie tylko jednego z tych zakupów). Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego produktu/zestawu.

 

12. W razie gdyby przesłane zgłoszenie okazało się niekompletne, uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową i otrzyma wówczas 14 (czternaście) dni kalendarzowych na rozwiązanie wszelkich problemów oraz przesłanie poprawionych, prawidłowych dokumentów, które będą spełniać zdefiniowane tu wymogi.

 

13. Przekazanie Rabatu promocyjnego cashback nastąpi w ciągu 28 dni od spełnienia wszystkich kryteriów. W razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, rabat zostanie przekazany bezzwłocznie w terminie późniejszym.

 

14. Rabat promocyjny cashback zostanie przekazany przelewem bankowym do banku w Unii Europejskiej, o ile podano właściwe dane rachunku bankowego i zostały one odebrane w sposób prawidłowy i czytelny. Osoby dokonujące zgłoszenia otrzymają Rabat promocyjny cashback w polskich złotych. W przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego przez bank z kraju innego niż kraj, w którym dokonano zakupu, zgłaszający akceptuje fakt, że otrzymana kwota może zależeć od lokalnej waluty oraz kursu wymiany z dnia wypłaty. Należy upewnić się, że bank przyjmuje płatności w polskich złotych. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za przypadki nieprzyjmowania przez bank płatności w tej walucie, jak również za wszelkie powiązane prowizje bankowe, jakie mogą obowiązywać. Nie jest możliwe przekazanie Rabatu promocyjnego cashback innym sposobem.

 

15. Wymagany jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Szybkość łącza i pobierania musi być wystarczająca do wypełnienia formularza zgłoszenia. Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne, a także związane ze sprzętem, oprogramowaniem, serwerem, stroną internetową lub połączeniem z Internetem, które uniemożliwiają lub utrudniają udział w tej Promocji. Postanowienia różne

 

16. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wypłaty rabatu promocyjnego Cashback: (i) w przypadku zgłoszeń udziału w niniejszej Promocji, jeśli zgłoszenia te wzbudzają podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu, (ii) w przypadku zgłoszeń z podanym numerem seryjnym, który został już wykorzystany we wcześniejszej promocji bądź we wcześniejszym zgłoszeniu w tej promocji lub (iii) osobie, która podczas wcześniejszej promocji dokonała fałszywego zgłoszenia lub zgłoszenia w inny sposób naruszającego regulamin owej promocji. Sony zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciw zgłaszającemu, który celowo dokonuje fałszywego zgłoszenia.

 

17. Zastrzega się prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie oferty związane z Rabatem promocyjnym cashback mogą podlegać ograniczeniom dostępności. Sony zastrzega sobie prawo do zastąpienia — w razie potrzeby dowolnej z ofert produktami lub usługami o równorzędnym statusie i wartości.

 

18. Wszystkie produkty Sony mogą podlegać ograniczeniom dostępności.

 

19. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Sony.

 

20. Nie istnieje możliwość zamiany Rabatu promocyjnego cashback na gotówkę, kredyt lub produkt.

 

21. W razie pytań dotyczących zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 223060694 lub poprzez naszą stronę internetową www.sony.pl/cashback/di/contact

 

22. Wszystkie instrukcje zawarte w formularzu zgłoszeniowym stanowią część niniejszego Regulaminu.

 

23. Przesłanie zgłoszenia w sprawie Rabatu promocyjnego cashback będzie uważane za równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Sony, z którą można się zapoznać pod adresem [ https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html ]

 

24. Przekazane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Sony Europe B.V. oraz jej zewnętrznego usługodawcę w celach związanych z administrowaniem niniejszą promocją. W razie potrzeby Sony może udostępniać dane sprzedawcom lub innym podmiotom zewnętrznym w celu weryfikacji zgłoszeń i zapobiegania fałszywym zgłoszeniom (bądź informowania o nich).

 

25. W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie
[ http://services.sony.pl/support/pl/contacts/pim/email ]

 

26. Niniejsza Promocja będzie podlegać prawu kraju zamieszkania uczestnika i zgodnie z nim interpretowana, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów tego samego kraju.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium